პერიოდიკის ზანდუკი

ყველა  1648  სურათი ინახება
ქართულ სერვერზე

აღდგა, ოღონდაც
ხან  მუშაობს და ხან არა!

26/06/2020 17:37 +0400

 Qaflan@HoTMaiL.com 

"ძველებურ მუღამებში" იმდენი რამ დაგროვდა --
რომ მისაგნებად ძნელი გახდა

ამიტომ რაც რომ გადამიღია ბიბლიოთეკაში და შინ დამიმონტაჟებია,
ანაც სამსახურში კანტი’კუნტად დამი’სქან’ებია, ან კიდევ რასაც ნეთში
გადავწყდომი’ვარ -- წლების მიხედვით აქაც მომაქვს

გარდა ამისა, ზანდუკის მუშტარს ალბათ დააინტერესებს
მარცხნივ მითითებული ვებ’რესურსებიც

ჰო კიდევ, ჯიბის "კოდაკით" 2011 წლიდან ამისახავს
გარემო’ცა და ხალხი’ც

190x

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019