საქართველოს ლელოს ფედერაცია

2013 * პირველი ნაბიჯები

17 და 31 მარტს, არაფორმალურ გარემოში, იყო მსჯელობა გეგმებსა და წესებზე.

25 აპრილს ამუშავდა ეს საითი და თანდათან ივსება.

  1 მაისს ლოგო ორ ვარიანტად წარმოგვიდგინეს
                                    აკადემიელებმა, გია ღლონტმა და ვახო დუჩიძემ.

  6 მაისს გამოქვეყნდა წესდების მონახაზი.

17 მაისს ბიბლიოთეკას შეემატა დიმიტრი ცინცაძის არქივი.

19 მაისს გამოქვეყნდა ახალი წესების მონახაზი.

25 მაისს ბიბლიოთეკას შეემატა გაბრიელ ბარჯაძის ქრონიკები.

28 მაისს დამზადდა ლოგოს სთიქერები.

  1 ივნისს დაზუსტდა გამგეობა, აპარატი, ნამდვილ წევრთა სია.

24 ივნისს ბიბლიოთეკას შეემატა და
      4 ივლისს განახლდა
პრომო-ბუკლეტი.

29 ივნისს ფინალთა ნუსხას ჩაემატა ილიკო ცინცაძის არქივის მონაცემები.

12 ივლისს მომზადდა რეგიონული ფედერაციის წესდების ნიმუში.

19 ივლისს მომზადდა ლელოს კლუბის წესდების ნიმუში.

30 ნოემბერს დაფუძნდა ქვემო ქართლის რეგიონის ფედერაცია.

 

შინ

წესდება
გამგეობა


 ამბები

მოსაზრებანი
თამაშის წესები
ტაქტიკა
 გაკვეთილები

ისტორია
გალერია
ბიბლიოთეკა
ვიდეოთეკა

ფორუმი
მეილი

 ფეისბუქი

შეგვეხმიანეთ, მოგვაწოდეთ მოსაზრებები, სიახლეები და ისტორიული მასალები

12/01 @ 2015