ამიერიდან საითთა ნაწილი’ღა ...

სერ ყაფლან ჯანდიერის მიერ
თვალ’დადგმულ ღრუბელზე

26/06_2020 @ 17.44